Nguyện vọng 2

Nguyện vọng 3

Theo tổ hợp điểm lớp 10, lớp 11, lớp 12

Ghi chú:

  1. Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, nhập điểm vào các ô: Điểm TB môn 1 lớp 12, môn 2 lớp 12 và môn 3 lớp 12.

2. Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020, nhập điểm vào các ô: Điểm tổng kết năm lớp 10, điểm tổng kết năm lớp 11 và điểm tổng kết học kỳ I lớp 12.

3. Thí sinh đăng ký trên 3 nguyện vọng tiến hành đăng ký xét tuyển online như đăng ký lần đầu.