DS ĐK XÉT TUYỂN

Họ và tênPháiNgày sinhKhu vựcNgành đăng ký xét tuyển
NGUYỄN THU THẢONữ08/08/2000KV2Kế toán
TRẦN THỊ NGUYÊN HẠNHNữ08/05/2000KV1Quản lý tài nguyên thiên nhiên (T. Việt)
NGUYỄN THỊ THU HOÀINữ25/08/2000KV1Thú y
ĐINH KHÁNH TÙNGNam25/12/2000KV1Quản lý tài nguyên và Môi trường
NGUYỄN BẢO NGỌCNữ21/07/2000KV2-NTQuản trị kinh doanh
BÙI THANH HẢINam13/12/1991KV2Quản trị kinh doanh
NGUYỄN THỊ LAN ANHNữ10/12/2000KV2Kế toán
TRẦN TIẾN PHÚCNam27/10/2000KV2Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin)
LÊ PHƯƠNG ANHNữ20/05/2000KV2Thú y
ĐINH NGUYÊN SƠNNam19/09/1999KV2Kế toán
MÙA BÁ PHỔNGNam27/09/2000KV1Kinh tế Nông nghiệp
BÙI VIỆT HOÀNGNam10/03/2000KV1Khuyến nông
LÊ THANH TÌNHNam04/10/2000KV2-NTCông nghệ kỹ thuật ô tô
NGUYỄN ĐỨC TOÀNNam21/09/2000KV1Thú y
PHẠM VĂN BẰNGNam28/02/2000KV2Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng)
PHÙNG VĂN KHOANam21/09/2000KV2Chăn nuôi
LÃ THỊ DUYÊNNữ06/07/2000KV2Kế toán
ĐỒNG THỊ THU TRANGNữ17/03/2000KV2-NTKế toán
THÂN THÚY QUỲNHNữ08/07/2000KV2Thiết kế nội thất
TRẦN THỊ NGỌC ÁNHNữ02/10/2000KV2-NTThú y
VŨ TIẾN LONGNam15/09/2000KV2-NTQuản lý tài nguyên thiên nhiên (T. Việt)
MAI PHƯƠNG THẢONữ22/10/2000KV1Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)
ĐINH THỊ HỒNG NHUNGNữ30/10/2000KV1Kế toán
TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG Nữ16/10/2000KV1Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
PHÙNG TẤT HOÀNGNam15/09/2000KV2Công nghệ kỹ thuật ô tô
NGUYỄN THANH VÂNNữ06/02/2000KV1Kế toán
ĐÀO MẠNH ĐỨCNam19/08/2000KV1Công nghệ kỹ thuật ô tô
NGUYỄN THUỲ DƯƠNGNữ19/11/2000KV2Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
PHẠM HỒNG THIỆNNam19/09/2000KV1Quản trị kinh doanh
PHÙNG THỊ HẢONữ27/02/1999KV2-NTQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
DƯƠNG ĐẶNG BẢO TRÂNNữ15/09/2000KV1Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
LÊ HOÀNG PHƯƠNG THẢONữ25/07/2000KV2Công tác xã hội
NGUYỄN THỊ YẾNNữ18/10/2000KV2Kế toán
NGUYỄN THÀNH DUYNam03/10/2000KV2-NTCông nghệ kỹ thuật ô tô
LƯU THỊ THUÝNữ12/05/2000KV2-NTKế toán
NGUYỄN NGỌC HẢINam10/01/2000KV2-NTQuản trị kinh doanh
LÊ THỊ TRANGNữ20/10/2000KV1Quản trị kinh doanh
ĐINH XUÂN HẬUNam24/05/2000KV3Công nghệ kỹ thuật ô tô
TRẦN THỊ HỒNG NHUNGNữ21/09/2000KV1Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
LÊ THỊ LÊ VINữ21/11/2000KV2Kế toán
DƯƠNG THỊ TÂMNữ20/02/2000KV2Quản trị kinh doanh
NGUYỄN THỊ XUÂNNữ08/06/2000KV1Kế toán
ĐINH XUÂN DUYNam03/01/2000KV2-NTQuản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNGNữ18/03/2000KV2Công nghệ sinh học
LÒ THỊ HOÀINữ28/02/2000KV1Công tác xã hội
B?I HUY LONGNam20/10/2000KV2-NTKỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy)
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANHNữ11/03/2000KV1Lâm sinh
TRỊNH VINH NAMNam07/04/2000KV1Lâm sinh
TRƯƠNG THỊ PHƯƠNGNữ10/06/2000KV2-NTQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
NGÔ THỊ THANH TRANGNữ10/10/2000KV2Quản trị kinh doanh
ĐINH THỊ HUYỀN THƯƠNGNữ12/05/2000KV2Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
NGUYỄN ĐỨC BẮCNam30/04/2000KV2Quản trị kinh doanh
HOÀNG TRUNG HIẾU Nam30/08/2000KV2Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
DƯƠNG HỒNG PHONGNam29/09/2000KV2Công nghệ kỹ thuật ô tô
NGUYỄN THỊ HUỆNữ06/12/2000KV2Kế toán
TẠ VŨ HUYỀN LINHNữ06/11/2000KV2Khoa học môi trường
NGUYỄN THANH HUYỀNNữ28/02/1995KV2Kế toán
NGUYỄN THỊ HOANữ15/02/2000KV2-NTKế toán
NGUYỄN QUỐC KHÁNHNam05/11/2000KV2Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)
NGUYỄN LAN ANHNữ14/12/2000KV1Thú y
TRẦN THỊ DIỄM LỆNữ11/08/2000KV2-NTQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
NGÔ XUÂN MẠNHNam12/09/2000KV2-NTKỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng)
VŨ THỊ HUYỀN TRANGNữ22/07/2000KV1Quản trị kinh doanh
QUÁCH THỊ LYNữ14/10/2000KV1Kế toán
PHẠM THỊ THU HIỀNNữ11/08/2000KV1Kế toán
HOÀNG VĂN UYNam19/05/2000KV1Quản trị kinh doanh
HOÀNG THỊ ANH THƯNữ23/08/2000KV1Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
LỪ THỊ PHƯƠNG NGANữ01/12/2000KV1Kế toán
NGUYỄN MAI UYÊNNữ15/11/2000KV1Quản trị kinh doanh
QUÁCH QUỐC ANHNam05/02/2000KV2Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy)
NGUYỄN THỊ NHUNG ANHNữ04/05/2000KV2-NTQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
LÊ THỊ BÍCH PHƯƠNGNữ20/03/2000KV1Kế toán
TRẦN THỊ LAN ANHNữ05/03/2000KV2Kế toán
NGUYỄN ĐỨC KIỂMNam17/10/2000KV2-NTCông nghệ kỹ thuật ô tô
PHẠM THỊ TRANGNữ05/10/2000KV2Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
BÙI THỊ DIỄM QUỲNHNữ10/04/2000KV2Thiết kế nội thất
NGUYỄN HỮU BẮCNam13/07/2000KV1Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng)
NGUYỄN THỊ KIM OANHNữ04/02/2000KV2Kế toán
PHẠM THUỲ DUNGNữ04/01/2000KV2Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
ĐÀO THỊ HUẾNữ16/07/2000KV2-NTThú y
NGUYỄN VĂN DŨNGNam10/09/1999KV1Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng)
HỒ ĐỨC NHÂNNam09/12/2000KV2-NTQuản trị kinh doanh
BÙI THÙY LINHNữ30/11/2000KV2Kinh tế
HOÀNG CHÍ THÀNHNam02/11/2000KV1Kinh tế
LÊ THỊ BÍCH PHƯỢNGNữ20/03/2000KV1Kế toán
ĐỖ VIỆT LONGNam20/03/2000KV1Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)
LƯƠNG VĂN TIỆPNam28/05/2000KV1Quản lý tài nguyên và Môi trường
HOÀNG TRUNG HIẾUNam30/08/2000KV2Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
NGUYỄN THANH HOANNữ23/12/2000KV2Quản trị kinh doanh
NGUYỄN ĐÌNH ĐẠTNữ10/05/2000KV2Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng)
NGÔ QUÍ TÀINam06/01/2000KV2Thiết kế nội thất
NGÔ QUÍ LỘCNam06/01/2000KV2Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ)
PHÙNG AN GIANGNam24/04/2000KV2-NTCông nghệ kỹ thuật ô tô
DƯƠNG ANH TUẤNNam15/05/2000KV1L?m sinh
ĐINH THỊ LAN PHƯƠNGNữ06/10/2000KV1Quản trị kinh doanh
ĐÀO THỊ HUẾ Nữ16/07/2000KV2-NTThú y
TÔ THỊ QUỲNH Nữ20/01/2000KV2Kế toán
NGUYỄN VĂN QUANGNam24/06/2000KV2-NTCông nghệ kỹ thuật ô tô
LÊ NGỌC VŨNam07/06/2000KV2Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
LÊ THỊ VÂNNữ30/04/2000KV2-NTKinh tế
ĐẶNG LÊ DUNGNữ28/07/2000KV2Quản trị kinh doanh
CỦNG THỊ THỊNHNữ12/02/2000KV1Công tác xã hội
NGUYỄN DIỆP HỒNG Nữ10/07/2000KV2-NTQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
PHẠM THỊ HƯỜNGNữ19/01/2000KV2Kế toán
ĐẶNG ĐÌNH SƠNNam05/05/1999KV2Thú y
NGUYỄN DIỆP HỒNGNữ10/07/2000KV2-NTKế toán
VŨ HUY HẬU Nam19/08/2000KV2Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
BÙI THỊ THANH THUỶNữ29/12/1999KV2-NTHệ thống thông tin (Công nghệ thông tin)
NGÔ THỊ DUYÊNNữ26/06/2000KV2Kế toán
NGUYỄN MẠNH HÙNGNam10/10/2000KV2-NTHệ thống thông tin (Công nghệ thông tin)
NGUYỄN VĂN BẮCNam16/02/2000Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin)
NGUYỄN THỊ LÀNHNữ02/06/2000KV2Kế toán
LÙ TIẾN LỢINam22/01/2000KV1Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)
VŨ THỊ THUÝ NGANữ04/08/2000KV2-NTKế toán
ĐỖ HOÀNG ANHNam06/04/2000KV2Thú y
NGUYỄN ĐÌNH VŨNam18/01/2000KV2Thiết kế nội thất
NGUYỄN VĂN MINHNam14/07/2000KV1Thú y
NGUYỄN DUY LINHNam28/04/1988KV2Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy)
NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG
Nữ
02/02/2000
KV2-NT
Kế toán
NGUYỄN THỊ TRANG
Nữ
12/03/2000
KV2-NT
Kế toán
LÒ THỊ TUYẾT
Nữ
16/08/2000
KV1
Thú y
TÔ NGỌC TÂM
Nam
31/10/2000
KV1
Quản trị kinh doanh
TRẦN HẢI ĐĂNG
Nam
22/07/2000
KV2
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
NGUYỄN THỊ MINH
Nữ
26/11/2000
KV1
Kinh tế
CAO THỊ HÀ MINH
Nữ
22/06/2000
KV2-NT
Kế toán
LẠI THỊ HÀ
Nữ
30/01/2000
KV2-NT
Kế toán
NGUYỄN VĂN NGỌC
Nam
30/03/1995
KV2
Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng)
TRẦN VĂN QUỲNH
Nam
02/11/2000
KV1
Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ)
NGUYỄN ĐĂNG TÍN
Nam
18/10/2000
KV1
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
NGUYỄN THỊ THU HOÀI
Nữ
21/07/2000
KV3
Lâm học (CT đào tạo bằng Tiếng Anh)
LÃ THỊ TRANG
Nữ
22/11/2000
KV2-NT
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
TRẦN THỊ NGUYỆT
Nữ
17/03/2000
KV1
Kế toán
VŨ THÙY LINH
Nữ
03/06/2000
KV2
Kế toán
NGUYỄN HUỆ CHI
Nữ
01/10/2000
KV2
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
HỒ THỊ HÀ TRANG
Nữ
19/01/2000
KV1
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
ĐINH MINH ĐỨC
Nam
01/08/1998
KV1
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
LÊ THỊ YẾN
Nữ
20/10/2000
KV1
Kế toán
ĐỖ THỊ DIỄM
Nữ
19/09/2000
KV2-NT
Kinh tế
TRẦN THỊ THOA
Nữ
25/02/2000
KV2-NT
Kế toán
ĐỖ THANH THẢO
Nữ
16/06/2000
KV2-NT
Kế toán
NGUYỄN THỊ TUYẾT CHINH
Nữ
13/11/2000
KV2-NT
Quản trị kinh doanh
NGUYỄN THỊ VUI
Nữ
10/08/2000
KV1
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
PHẠM THẾ QUỐC VIỆT
Nam
12/01/1999
KV1
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
LƯƠNG VĂN HIẾU
Nam
09/01/2000
KV2-NT
Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin)
VÕ CÔNG SOÁI
Nam
21/07/2000
KV2-NT
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
TRẦN MINH LUÂN
Nam
19/10/2000
KV3
Công nghệ sinh học
TRẦN KIM LÂM
Nam
19/10/2000
KV2
Lâm học
NGUYỄN THỊ THU HOÀI
Nữ
21/07/2000
KV3
Lâm học
NGUYỄN MAI TRANG
Nữ
22/03/2000
KV1
Thiết kế công nghiệp
NGUYỄN VĂN QUANG
Nam
01/05/2000
KV2
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
NGUYỄN TRUNG HÀ
Nam
26/12/2000
KV1
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
NGUYỄN PHƯƠNG THẢO
Nữ
03/08/2000
KV2
Kiến trúc cảnh quan
NGUYỄN THỊ THUÝ LINH
Nữ
21/07/2000
KV1
Kế toán
VŨ THỊ NHÀN
Nữ
17/09/1998
KV2
Quản trị kinh doanh
NGUYỄN QUANG VINH
Nam
19/09/2000
KV1
Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin)
VŨ THỊ HẢI YẾN
Nữ
05/11/2000
KV2
Thú y
TRIỆU THỊ THU GIANG
Nữ
16/11/1999
KV1
Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)
NGUYỄN VĂN QUANG
Nam
01/05/2000
KV1
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
BÙI THỊ HÒA
Nữ
29/11/1999
KV1
Kế toán
NGUYỄN VIẾT XUÂN
Nam
14/09/2000
KV2
Công tác xã hội
NGUYỄN THỊ THUỲ DƯƠNG
Nữ
16/08/2000
KV2-NT
Kế toán
QUÁCH VÂN TRANG
Nữ
11/05/2000
KV2
Quản lý tài nguyên thiên nhiên (T. Việt)
ĐINH ĐỨC THIỆN
Nam
09/11/2000
KV2-NT
Công nghệ kỹ thuật ô tô
VŨ THÀNH CÔNG
Nam
25/03/2000
KV2-NT
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
HOÀNG THỊ PHƯƠNG
Nữ
01/07/2000
KV2-NT
Quản trị kinh doanh
VÀNG BÁ SỬ
Nam
10/11/1999
KV1
Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng)
PHẠM THỊ MAI CHINH
Nữ
29/06/2000
KV2-NT
Công nghệ sinh học
PHẠM VĂN HÙNG
Nam
21/12/2000
KV1
Thú y