DS ĐKXT HỌC BẠ

Họ và TênPháiNgày SinhKhu vựcNgành ĐKXT
Vũ Nguyễn Thảo HiềnNữ12/12/2000KV2Kế toán
Nguyễn Văn BắcNam16/02/1997KV2-NTHệ thống thông tin (Công nghệ thông tin)
Nguyễn HưngNam20/11/1999KV1Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)
Lê Hoàng TânNam19/03/1993KV2-NTBảo vệ thực vật
Nguyễn Văn ThanhNam22/02/1998KV1Quản lý đất đai
Lâm Thị XínhNữ11/09/1995KV2Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Hoàng văn CậpNam09/06/2000KV2Thú y
Hoàn thị LưuNữ12/03/2000KV2Quản lý tài nguyên thiên nhiên (tiếng Việt)
Nông Văn LâmNam04/03/2000KV3Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Trần Hữu HạnhNữ06/11/1998KV1Quản trị kinh doanh
Lê Doãn HợpNam
05/07/1996KV3Kế toán
Đặng Đình LâmNam08/05/2000KV2-NTThiết kế nội thất
Cao thị NhạNữ08/07/2000KV1Công nghệ sinh học
Đặng Thị LyNữ26/09/2000KV1Công nghệ sinh học
Lê Hoàng TânNam19/03/1993KV2-NTQuản lý đất đai
Trần Văn SinhNam19/01/1997KV2Thiết kế nội thất
Lý Ngọc HàNam03/02/1999KV1Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)
Đoàn Hải LongNam09/11/2000KV2-NTQuản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)
Nguyễn Tuyết DungNữ09/10/2000KV1Kế toán
Hoàng Thị ĐịnhNữ03/01/2000KV1Thiết kế nội thất
Nguyễn Thị Diệu ThươngNữ02/01/2000KV1Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin)
Phan Thị Thu XuânNữ11/01/2000KV2Thú y
Phạm Thị Thu HươngNữ22/01/2000KV2-NTQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Hoàng Thị ĐịnhNữ03/01/2000KV1Thiết kế nội thất
Nguyễn Thị NhungNữ16/09/1999KV2-NTKế toán
Nguyễn Minh QuangNam15/12/2000KV2Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Nguyễn Thị Diễm QuỳnhNữ14/12/2000KV1
Thú y
Mai Thị Hồng NhungNữ24/01/2000KV2-NTQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Hoàng Thị QuýNữ14/03/2000KV1Thú y
Xa Văn DuyNam14/03/2000KV1Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)
Lý A TấmNam21/08/2000KV1Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)
Mai Thị Hồng Nhung
Nữ24/01/2000KV2-NTQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Trần Thị Thu HằngNữ22/08/1999KV2Quản lý tài nguyên và môi trường
Nguyễn Thị Khánh LyNữ26/10/2000KV2Kế toán
Hoàng Hữu ThắngNam05/01/2000KV2-NTThiết kế nội thất
Vũ Kim OanhNữ23/11/2000KV2-NTHệ thống thông tin (Công nghệ thông tin)
Lê Thị Ngọc HiềnNữ28/08/2000KV2-NTThú y
Vũ Kim DungNữ18/09/1997KV2Thú y
Cao Hồng NhungNữ18/04/2000KV1Kế toán
Vũ Thị ThắmNữ17/02/1999KV2-NTQuản lý đất đai
Nguyễn Quốc PhươngNam03/01/2000KV2-NTQuản lý Tài nguyên rừng
Nguyễn Thị Thu PhươngNữ17/06/2000KV2-NTKinh tế
Trần Văn LongNam29/07/2000KV2-NTQuản lý Tài nguyên thiên nhiên (Tiếng Việt)
Vì Văn HưngNam29/07/1999KV1Thú y
Đặng Ngọc LinhNam04/03/2000KV2Thú y
Tạ Minh ThắngNam26/04/1998KV2-NTCông nghệ Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy)
Trần Hiếu NhânNam17/10/2000KV2Khoa học cây trồng
Nguyễn Thị PhượngNữ19/02/2000KV2-NTKế toán
Nguyễn Thị Thu PhươngNữ17/06/2000KV2-NTKinh tế
Ngô Thị Phương AnhNữ09/09/2000KV2-NTKế toán
Hồ Thị Linh ChiNữ02/07/2000KV1Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)
Lê Thành LuânNam30/05/2000KV1Kinh tế
Vũ Thị ThắmNữ17/02/1999KV2-NTQuản lý đất đai
Cao Hồng NhungNữ18/04/2000KV1Kế toán
Vũ Kim DungNữ18/09/1997KV2Thú y
Xa văn DuyNam10/10/2000KV1Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)
Vì Văn HưngNam29/07/1999KV1Thú y
Nguyễn Thị Thu PhươngNữ17/06/2000KV2-NTKinh tế
Trần Văn LongNam29/07/2000KV2-NTQuản lý tài nguyên thiên nhiên (tiếng Việt)
Trần Hiếu NhânNam17/10/2000KV2Khoa học cây trồng
Tạ minh thắngNam26/04/1998KV2-NTKỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy)
Ngô Thị Phương AnhNữ09/09/2000KV2-NTKế toán
Đặng Ngọc LinhNam03/04/2000KV2Thú y
Bùi Thị Hoài ThuNữ04/08/2000KV2-NTKhoa học cây trồng
Bùi Thị HoaNữ16/06/2000KV1Công tác xã hội
Lê Thị ThảoNữ24/08/2000KV2-NTKiến trúc cảnh quan
Phạm Trung KiênNam09/11/1997KV1Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)
Lò Văn HặcNam04/05/1998KV2Thú y
Võ Quang HoàiNam12/07/2000KV1Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ)
Vương Hồng LinhNữ06/12/2000KV2-NTQuản trị kinh doanh
Nguyễn Đức MạnhNam30/12/2000KV1Lâm sinh
Bùi Thị HoaNữ16/06/2000KV3Công tác xã hội
Trần Hoàng AnhNam04/05/2000KV1Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin)
Bùi Thị NgaNữ22/07/2000KV3Kế toán
Quách Hoài AnNữ10/01/2000KV1Thú y
Nguyễn Đức MạnhNam30/12/2000KV1Lâm sinh
Triệu Minh Hiếu Nam26/08/1999KV1Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Võ Minh QuangNam11/04/2000KV2Kế toán
Vi Văn VươngNam26/07/2000KV2-NTQuản lý Tài nguyên rừng
Đặng Thị Thu HằngNữ28/07/2000KV3Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Hương GiangNữ22/08/2000KV1Quản trị kinh doanh
Triệu Minh HiếuNam26/08/1999KV1Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Vi Văn VươngNam26/07/2000KV2-NTQuản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)
Võ Minh QuangNam11/04/2000KV2Kế toán
Phạm Ngọc AnhNam05/12/2000KV1Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Đặng Thi Thu HằngNữ28/07/2000KV3Công nghệ sinh học
Nguyễn Xuân HùngNam06/10/2000KV2-NTKỹ thuật công trình xây dựng
Hoàng Xuân NgọcNam09/12/2000KV2Công nghệ kỹ thuật ô tô
Lò Văn HặcNam04/05/1998KV2-NTThú y
Phạm Ngọc TuấnNam13/09/2000KV2Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)
Bùi Thị HoaNữ16/06/2000KV1Công tác xã hội
Tô Thị HoaNữ28/07/2000KV1Kế toán
Bùi Thanh HàNam17/10/2000KV1Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Bùi Thanh HàNam17/10/2000KV1Kỹ thuật công trình xây dựng
Nguyễn Thùy LinhNữ27/02/2000KV1Thú y
Nguyễn Thị Thanh HuyềnNữ16/11/2000KV1Thú y
Bùi Thị Việt MĩNữ07/04/2000KV3Công nghệ sinh học
Đặng Ngọc LinhNam04/03/2000KV3Thú y
Trần Văn MinhNam02/06/2000KV1Thú y
Trần Khánh LinhNữ02/09/2000KV1Công tác xã hội
Trần Khánh LinhNữ02/09/2000KV1Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)
Nguyễn Hữu ThắngNam17/03/2000KV2-NTQuản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)
Nguyễn Đức ChíNam19/10/2000KV1Khoa học cây trồng
Hà Thu Hồng Nữ 29/03/2000KV1Quản lý tài nguyên và môi trường
Vàng Thị Giở
Nữ10/02/1999KV1Quản lý đất đai
Lý Thị Lan PhươngNữ28/10/2000KV1Kế toán
Phạm Ngọc TuấnNam13/09/2000KV2-NTQuản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)
Bùi Thành HàNam17/10/2000KV1Kỹ thuật công trình xây dựng
Phạm Ngọc HuyềnNữ04/08/2000KV1Quản lý tài nguyên và môi trường
Nguyễn Trọng CườngNam12/12/2000KV2Quản lý tài nguyên thiên nhiên (tiếng Việt)
Lê Thành LongNam26/08/2000KV2Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Lâm Thị HằngNữ12/05/2000KV2Thú y
Mạc Văn DũngNam23/07/2000KV1Kỹ thuật công trình xây dựng
Trần Xuân ChinhNam02/01/2000KV2-NTCông nghệ kỹ thuật ô tô
Đào Thanh LoanNữ02/03/2000KV1Quản lý tài nguyên và môi trường
Lê Hoàng TânNam19/03/1993KV2-NTQuản lý đất đai
Phạm Thị Thu HươngNữ22/01/2000KV2-NTQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Nguyễn Trung HiếuNam27/01/2000KV1Quản trị kinh doanh
Đỗ Trọng HuyNam01/03/2000KV1Thú y
Đinh Thị Phương ThảoNữ08/11/2000KV1Công tác xã hội
Đoàn Thị Châu LongNữ27/09/2000KV2-NTQuản trị kinh doanh
Bùi Trung ĐứcNam08/04/1998KV1Quản lý đất đai
Đào Văn TrọngNam27/10/2000KV1Lâm sinh
Trần Văn MinhNam02/06/2000KV2Thú y
Hoàng Thị Minh ThúyNữ14/12/2000KV1Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ)
Đỗ Kiều TrangNữ27/09/2000KV1Quản lý tài nguyên và môi trường
Nguyễn Mai ChiNữ06/05/2000KV2-NTThiết kế nội thất
Lò Hải QuangNam20/08/2000KV1Lâm sinh
Nguyễn Hoàng SơnNam18/09/2000KV1Quản lý đất đai
Ngô Văn HàNam01/02/1999KV2-NTQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Hà Ngọc Ánh DươngNữ20/06/1999KV2Kinh tế
Nguyễn Thị HàNữ06/10/1998KV1Khoa học cây trồng
Lê Anh HảiNam02/10/2001KV1Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy)
Nguyễn Quốc KhánhNam02/09/1995KV1Quản lý đất đai
Hà Thanh ViệtNam16/02/2000KV1Quản lý tài nguyên thiên nhiên (tiếng Việt)
Trần Thị Lan AnhNữ28/04/2000KV2-NTCông nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Hoàng Thị ĐịnhNữ2000-01-03KV1Thiết kế nội thất
Nguyễn Hoàng NamNam2000-05-13KV2-NTQuản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)
Nguyễn Đức LinhNam2000-09-10KV2Công nghệ kỹ thuật ô tô
Nguyễn Hữu ThắngNam2000-03-14KV2-NTQuản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)
Phạm Thị Bảo DungNữ2000-08-28KV2-NTThú y
Chu Thị Hiền
Nữ2000-09-21KV2Kế toán
Hồ Văn BànhNam1999-01-01KV1Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)
Vũ Hiền LươngNữ2000-01-16KV1Kế toán
Chu Ngân TrangNữ2000-11-05KV1Kế toán
Trần Viết ĐạiNam2000-08-24KV2-NTQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Lý Ngọc HàNam03/02/1999KV1Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)
Nguyễn Phương ThảoNữ6/16/2000
KV17440301-Khoa học môi trường
Bùi Phương Nam
Nam10/27/2000KV17620211-Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)
Nguyễn Thị Phương HàNữ9/18/2000KV27620202-Lâm nghiệp đô thị
Mai Trường GiangNam4/29/1999KV2-NT7580201-Kỹ thuật công trình xây dựng
Nguyễn Thị HươngNữ3/28/2000KV17620205-Lâm sinh
Nguyễn Thị Phương TrangNữ9/29/2000KV17810103-Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Nguyễn Thị Phương TrangNữ9/29/2000KV17480104-Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin)
Bùi Xuân DươngNam3/17/2000KV17620211-Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)
Đặng Ngọc LinhNam4/3/2000KV27640101-Thú y
Trương Quốc KhánhNam10/14/2000KV2-NT7810103-Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Trương Quốc KhánhNam10/14/2000KV2-NT7850101-Quản lý tài nguyên và môi trường
Trương Quốc KhánhNam10/14/2000KV2-NT7580102-Kiến trúc cảnh quan
Trương Quốc KhánhNam10/14/2000KV2-NT7620202-Lâm nghiệp đô thị
Lê Đức ThắngNam11/16/2000KV17510205-Công nghệ kỹ thuật ô tô
Nguyễn Thị Hà ViNữ10/26/2000KV2-NT7340301-Kế toán
Bùi Thị Việt MĩNữ4/7/2000KV37420201-Công nghệ sinh học
Bùi Thị Việt MĩNữ4/7/2000KV37440301-Khoa học môi trường
Nguyễn Thị CúcNữ11/13/2000KV27810103-Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Hoàng Văn BáchNam2/18/1998KV17620211-Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)
Nguyễn Thị Thu HuệNữ5/15/2000KV2-NT7340101-Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh ThuýNữ5/23/2000KV37340301-Kế toán
Hoàng Hồng VươngNam10/18/1999KV17850103-Quản lý đất đai
Chẩu Thị Hương GiangNữ3/24/2000KV17620211-Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)
Nguyễn Mạnh TuyênNam2000-10-14KV17620110-Khoa học cây trồng
Lầu A SèoNam1997-05-19KV17480104-Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin)
Cao Thị Hồng ThắmNữ2000-02-08KV2-NT7340301-Kế toán
Trần Thị Thu HằngNữ1999-08-22KV272908532-Quản lý tài nguyên thiên nhiên (tiếng Việt)
Nguyễn Đức LinhNữ2000-09-10KV27510205-Công nghệ kỹ thuật ô tô
Kiều Thu ThủyNữ2000-07-10KV27340301-Kế toán
Nguyễn Ngọc Hải ThắngNam2000-07-24KV2-NT7440301-Khoa học môi trường
Bùi Thị HườngNữ2000-02-22KV2-NT7340301-Kế toán
Lữ Văn TìnhNam2000-11-20KV17510205-Công nghệ kỹ thuật ô tô
Lữ Văn TìnhNam2000-11-20KV17520103-Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy)
Lê Thị LiênNữ2000-12-20KV17480104-Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin)
Lục Thị LuậnNữ2000-09-25KV17760101-Công tác xã hội
Lê Nguyễn Minh ChâuNữ1999-07-28KV2-NT7640101-Thú y