THÔNG BÁO

V/v xét tuyển nguyện vọng bổ sung trình độ đại học

hệ chính quy năm 2021

 

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung theo điểm thi THPT năm 2021 và học bạ THPT, cụ thể như sau:

  1. Điểm xét tuyển theo điểm thi THPT năm 2021

Điểm xét tuyển các ngành học theo tổ hợp môn/bài thi xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT năm 2020 đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 điểm xét tuyển đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (có phụ lục kèm theo), cụ thể như sau:

– Điểm xét tuyển các ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Chương trình tiến tiến học bằng tiếng Anh): 18,0 điểm.

– Điểm xét tuyển ngành Thú y: 17,0 điểm.

– Điểm xét tuyển ngành Công nghệ sinh học: 16,0 điểm.

– Điểm xét tuyển các ngành học còn lại: 15,0 điểm.

  1. Điểm xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT

Điểm xét tuyển các ngành học theo tổ hợp môn/bài thi xét tuyển dựa trên kết quả học tập năm lớp 12 bậc THPT: 18,0 điểm. Điểm xét tuyển đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.

  1. Địa điểm nộp hồ sơ và hồ sơ xét tuyển

– Địa điểm nộp hồ sơ, như sau:

+ Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ:  Phòng Đào tạo, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

+ Thí sinh có thể đẳng ký xét tuyển trực tuyến (Online) trên Website của Trường Đại học Lâm nghiệp theo địa chỉ: http://dangkyxettuyen.vnuf.edu.vn/

– Hồ sơ đăng ký xét tuyển, gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (địa chỉ: http://tuyensinh.vnuf.edu.vn/).

+ Bản photo học bạ THPT, Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT.

+ Bản photo các giấy tờ ưu tiên (nếu có)

  1. Thời gian xét tuyển và thời gian nhập học

– Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: từ ngày 01/03/2021

– Công bố trúng truyển theo từng tháng.

  1. Chế độ miễn giảm học phí và học bổng

– Trường Đại học Lâm nghiệp thực hiện thu học phí theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

– Hàng năm Nhà trường trích khoảng 7 tỷ đồng học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên có thành tích cao trong học tập và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập.

– Sinh viên được miễn, giảm học phí, miễn đóng bảo hiểm y tế xem thông báo đính kèm hoặc trên website tại địa chỉ http://tuyensinh.vnuf.edu.vn/.

  1. Thông thông tin liên hệ

– Phòng Đào tạo, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

– Website: http://tuyensinh.vnuf.edu.vn. Email: daotao@vnuf.edu.vn.

– Điện thoại trực tuyển sinh: 024.85822318.